0
Ara Detaylı Arama

ATATÜRK DEVRİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKASI - CEM

HEMEN AL

8,22 TL x 3 Taksit
Ücretsiz Kargo

22,90 TL22,90 TRY

Adet

- +

Satıştaki Adet

1
Hemen Al
Kalan Süre
Gün
0
0
Saat
0
0
Dk
0
0
Sn
0
0

Bu ürünü paylaş:

Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası ve Öğretmen Yetiştiren Kurumlar, Cemil ÖZTÜRK
 Fiyatı :28 TL 
 
Özet :

Açıklama: 
Bu çalışanın amacı, XIX. yüzyılın başından itibaren, hemen her sahada Batı'yı model alarak geniş çaplı bir modernleşme sürecine giren Türkiye'deki öğretmen yetiştirme politikaları ile öğretmen yetiştiren örgün ve yaygın öğretim kurumlarını araştırmaktır. Atatürk devrinde gerçekleştirilen reform ve inkılapların da öğretmen yetiştirme poltikaları üzerindeki etkileri de incelenmeye çalışılmıştır.
 
İçindekiler: 
İÇİNDEKİLER  
ÖNSÖZ  
KISALTMALAR 
GİRİŞ
OSMANU IMPARATORLUĞU'NDA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA
GENEL BİR BAKIŞ
I. TANZİMAT'TAN ÖNCE ÖĞRETMEN KAYNAKLARI  
II. TANZİMAT'TAN SONRA ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN
DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  
A. ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI  
1. DÂRÜLMUALLlMÎN-1 RÜŞDΠ 
2. DÂRÜLMUALLlMÎN-1 SIBYAN 
3. DÂRÜLMUALLİMAT  
4. DÂRÜLMUALLİMÎN-l ÂLİYE  
5. TAŞRA DÂRÜLMUALLİMÎN VE DÂRÜLMUAL İMATLARI
B. YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI  
C. EHLİYETNAME İMTİHANLARI VE DİĞER ÖĞRETMEN KAYNAKLARI
1. EHLİYETNAME İMTİHANLARI  
2. DİĞER ÖĞRETMEN KAYNAKLARI 
BİRİNCİ BÖLÜM
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKASI
I. TBMM HÜKÜMETİ DÖNEMİ (1920-1923)  
A. MİLLÎ MÜCÂDELE DEVRİNDE ÖĞRETMEN OKULLARININ GENEL
DURUMU  
B. İLKOKUL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME ÜZERİNE GÖRÜŞLER 
C. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKASININ GELİŞİMİ  
1. İLK ÖĞRETMEN OKULLARI 
a. Tarihî Gelişim 
b. Teşkilât  
c. İdare ve Öğretim Kadrosu 
d. Öğrenciler 
e. Eğitim ve Öğretim 
f. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 
g. Bina, Kütüphane ve Ders Araç Gereçleri 
2. ÖĞRETMENLİK EHLİYETNAMESİ KURS VE İMTİHANLARI 
3. BİRİNCİ HEYET-İ İLMİYEDE İLKOKUL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME
4. DÂRÜLMUALLİMÎN MINTIKALARININ KURULUŞU 
II. CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1938) 
A. ANAOKULU ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKASI 
1. GENEL OLARAK 
2. ANA MUALLİM MEKTEPLERİ 
3. DİĞER ANAOKULU ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME FAALİYETLERİ...
B. ŞEHİR VE KASABA İLKOKULLARINA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
POLİTİKASI 
1. ŞEHİR, KASABA VE KÖY ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMENİN BİRBİRİNDEN AYRILMASI 
2. ŞEHİR VE KASABA İLKOKULLARINA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ÜZERİNE GÖRÜŞLER
3. İLKOKUL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKASININ GELİŞİMİ
a. İkinci Heyet-i İlmiye ve 1924 İlk Öğretmen Okulları Reformu 
b. 1925 Konya Maarif Müfettişleri Kongresi'nin Öğretmen Yetiştirme
Hakkındaki Kararları 
c. Mustafa Necati Bey'in İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Politikası 
d. 1929-1938 Dönemi İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Politikası 
4. ŞEHİR -VE KASABA- İLKOKULLARINA ÖĞRETMEN YETİŞTİREN
KURUMLAR 
a. ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI 
(1) İLK ÖĞRETMEN OKULLARI 
(a) Tarihî Gelişim 
(b) Teşkilât ve İdâri Yapı 
(c) Öğretim Kadrosu 
(d) Öğrenciler 
(e) Eğitim ve Öğretim 
(f) Bina, Kütüphane, Laboratuar ve Ders Araç Gereçleri     
(g) Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyeüer     
(h) Sağlık Hizmetleri     
(ı) Mâlî Yapı     
(2) PEDAGOJİ SINIFLARI     
b. YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI     
(1) "A" ve "B" KURSLARI     
(a) "A" ve"B" Kurslarının Yapısı     
(b) "A" ve "B" Kursları'nın Gelişimi     
(2) HİZMET-ÎÇİ EĞITÎM KURSLARI 
(a) Resim ve iş Eğitimi Kursları 
(b) Müzik Eğitimi Kursları 
(c) Beden Eğitimi Kursları 
(d) Harf ve Dil inkılâplarında Hizmet-içi Eğitim Kursları 
(e) Diğer Hizmet-içi Eğitim Kursları 
5. EHLİYETNAME İMTİHANLARI 
c. KÖY ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLÎTÎKASİ 
ı. KÖY ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME ÜZERİNE GÖRÜŞLER 
2. KÖY ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKASININ GELİŞİMİ 
a. Köy Öğretmeni Yetiştirmede ilk Adımlar (1925) 
b. Köy Öğretmeni Yetiştirmede Birinci Gelişme Devri veya Mustafa Necati Bey Zamanı (1926-28)  
c. Köy Öğretmeni Yetiştirmede Duraklama Yılları (1929-34) 
d. Köy Öğretmeni Yetiştirmede ikinci Gelişme Devri (1935-38) 
3. KÖY ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLAR 
a. ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI
(1) KÖY MUALLİM MEKTEPLERİ 
(a) Tarihî Gelişim 
(b) Teşkilât ve idarî Yapı 
(c) Öğretim Kadrosu 
(d) Öğrenciler 
(e) Eğitim ve Öğretim 
(f) Bina ve Ders Araç Gereçleri 
(g) Malî Yapı 
(2) KÖY ÖĞRETMEN OKULLARI 
(a) Tarihî Gelişim 
(b) Teşkilât ve idarî Yapı 
(c) Öğretim Kadrosu 
(d) Öğrenciler 
(e) Eğitim ve Öğretim 
(f) Bina, Kütüphane, Ders Araç ve Gereçleri 
(g) Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 
(h) Malî Yapı 
b. YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 
(1) KÖY ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN İLK KURSLAR 
(2) KÖY EĞİTMEN KURSLARI
(a) Teşkilât ve İdarî Yapı 
(b) Öğretim Kadrosu „ 
(c) Öğrenciler 
(d) Eğitim ve Öğretim 
(e) Bina, Kütüphane, Ders Araç ve Gereçleri 
I. TBMM HÜKÜMETİ DÖNEMİ (1920-1923) 
II. CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1938) 
A. GENEL ORTA ÖĞRETİM ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME ÜZERİNE GÖRÜŞLER 
B. GENEL ORTA ÖĞRETİM ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKASININ
GELİŞİMİ 
C. GENEL ORTA ÖĞRETİM ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLAR
1. ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI 
a. YÜKSEK MUALLİM MEKTEBİ 
(1) Tarihî Gelişim 
(2) Teşkilât ve idarî Yapı 
(a) Teşkilât 
(b) idarî Yapı 
(3) Öğretim Kadrosu 
(4) Öğrenciler 
(5) Eğitim ve Öğretim 
(6) Bina, Kütüphane ve Ders Araç Gereçleri 
(7) Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 
(8) Sağlık Hizmetleri 
(9) Malî Yapı 
b. MUSİKÎ MUALLİM MEKTEBİ 
(1) Tarihi Gelişim 
(2) Teşkilât ve İdarî Yapı 
(3) Öğretim Kadrosu 
(4) Öğrenciler 
(5) Eğitim ve Öğretim 
(6) Bina, Kütüphane ve Ders Araç Gereçleri 
(7) Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 
(8) Sağlık Hizmetleri 
(9) Malî Yapı 
c. GAZİ ORTA MUALLİM MEKTEBİ VE TERBİYE ENSTİTÜSÜ
(1) Tarihi Gelişim     
(2) Teşkilât ve idarî Yapı     
(3) Öğretim Kadrosu
(4) Öğrenciler 
(5) Eğitim ve Öğretim 
(6) Bina, Kütüphane ve Ders Araç Gereçleri 
(7) Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 
(8) Sağlık Hizmetleri 
(9) Malî Yapı 
2. YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI  
a. ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURSLAR  
(1) Terbiye-i Bedeniye Kursu  
(2) İdâre-i Beytiye Kursu  
(3) Terbiye ve Ruhiyat Kursu  
(4) Gazi Terbiye Enstitüsü'nde Açılan İlkokul Öğretmenleri İçin Ortaokul Öğretmenliği Kursu  
b. HİZMET-İÇİ EĞİTİM KURSLARI  
(1) Alfabe Kursları  
(2) Fizikî ve Tabiî İlimler Kursu  
(3) İngilizce Öğretmenleri İçin Öğretim Metodları Kursu  
(4) Ev İdaresi Kursu  
(5) Zehirli Gaz Kursu  
D. GENEL ORTA ÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN DİĞER KAYNAKLAR 
1. ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK İHTİSAS OKULLARI  
2. EHLİYETNAME İMTİHANLARI  
3. YARDIMCI ÖĞRETMEN ÇALIŞTIRILMASI  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTA MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKASI
I. ORTA MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME
ÜZERİNE GÖRÜŞLER  
II. ORTA MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME
POLİTİKASININ GELİŞİMİ 
III. ORTA MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN
KURUMLAR  
A. KIZ TEKNİK ÖĞRETMEN OKULU  
1. Teşkilât  
2. Öğretim Kadrosu  
3. Öğrenciler  
4. Eğitim ve Öğretim  
B. ERKEK TEKNİK ÖĞRETMEN OKULU  
1. Teşkilât  
2. Öğretim Kadrosu  
3. Öğrenci Durumu  
4. Eğitim ve Öğretim  
SONUÇ  
BİBLİYOGRAFYA  
DİZİN

 
Orjinal Dili: 
Türkçe

 
Fiziksel Özellikleri: 
274 Sayfa ISBN :
975-16-0765-5
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
1996 BASILI KİTAP
Sayfa Sayısı :
274
Dili :
Türkçe
Fiyatı :
28 TL
0
0
0
0
9

Kişi tarafından görüntülenmiştir.

Listelenen bu ürün satıcının sorumluluğundadır. Satın almadan önce satıcıyla irtibata geçmelisiniz.