0
Ara Detaylı Arama

GARPLILAŞMANIN NERESİNDEYİZ MÜMTAZ TURHAN

HEMEN AL

3,23 TL x 3 Taksit

9,00 TL9,00 TRY

Adet

- +

Satıştaki Adet

1
Hemen Al
Kalan Süre
Gün
0
0
Saat
0
0
Dk
0
0
Sn
0
0

Bu ürünü paylaş:

GARPLILAŞMANIN NERESİNDEYİZ
MÜMTAZ TURHAN
YAĞMUR YAYINEVİ
1972
140 SAYFA
ÇOK TEMİZ
Değişmeleri' ve 'Maarifimizin Ana Dâvaları' adlı tetkiklerde ele alınmamış olan meselelere hal çareleri aramaktadır. Binaenaleyh fikirlerin iyi anlaşılması ve teklif edilen tedbirlerin lâyıkıyla kıymetlendirilmesi bakımından her üçünün birlikte mütalâa edilmesi faydalı olacaktır. Bu kitap da, ötekiler gibi, ihtisas sahanız olan ilim dallarında yirmi seneyi aşan araştırma neticeleriyle yatım asırdanberi diğer memleketlerde yapılmış olan tatbikat ve incelemelerden edinilmiş olan tecrübelerin mukayesesine dayanmaktadır. Burada ele alınan her meselenin büyük bir titizlikle, mümkün mertebe objektif olarak işlenmesine gayret edilmiştir. Kanaatimize göre bizim için hayatî bir ehemmiyeti olan ana dâvalarımız gibi teferruata ait meseleleri de ancak ilmî ve objektif bir tarzda hareket etmekle çözebiliriz. Onun için şimdiye kadar olduğu gibi, bu mevzular etrafında önceden edinilmiş kanaatleri, peşin hükümleri, hissî davranış tarzlarını artık bir tarafa bırakmak zamanı gelmiştir. Arzular ve itiyatlara göre düşünmekle, daha doğrusu düşünmeden hissî bir şekilde hareket etmekle, peşin hükümlerle kanaatlerimizi gerçeklere uygun birer fikir sanarak teferruata ait noktalarda amansız bir inkılâbçı kesilip, asıl cezri bir şekilde değiştirilmesi icabeden mesele ve sahalarda her şeyi gidişine ve oluruna bırakmanın, kendimizi hayatımız pahasına aldatmaktan başka bir şeye yaramıyacağını da nihayet kabul etmeliyiz.
0
0
0
0
1

Kişi tarafından görüntülenmiştir.

Listelenen bu ürün satıcının sorumluluğundadır. Satın almadan önce satıcıyla irtibata geçmelisiniz.